Våre priser

Alle priser er ekskl Mva

Regnskap Hovedløyve 980 kr,-

Regnskap pr måned: 980 kr

Lønnkjøring pr mnd: 260 kr,-

Dette gjelder kun for taxi

Regnskap Tillegsløyve: 515kr,-

For deg som har en eller flere tillegsløyver

Årsoppgjør: 2600 kr,-

.

Regnskap Bedrift pr time: 750 kr,-

Regnskapkostnad for bedrifter varierer med tanke på arbeidsmengde.